ISENGE TILIT

MUUTOKSET TILIKOHTAISISSA TIEDOISSA 18.4.2021 KLO 12 ALKAEN

KAIKKIEN TILIEN BIC-KOODI ON SBANFIHH

Sinisellä merkitty on tilin virallinen nimi.

JaJa Arena - koulun puitteissa toteuttavan urheiluharrastuksen tukemiseen (kentän avoimena pitäminen, varusteet)

                       tilinumero: FI95 3939 0063 6637 85

Toripaikka -  kokoamme torin pöytämaksut tälle tilille

                       tilinumero: FI51 3939 0058 8462 96

Senegal- Senegalissa Diamniadion kylän avustustili/att stöda byn i Senegal

                                    Tilinumero/kontonummer: FI78 3939 0058 7830 51.


Isenge Club - tilin kautta hoidetaan toiminnan juoksevat kulut  ja muu toiminta. Isenge Clubin jäsenmaksut maksetaan tälle tilille.

                                    Tilinumero: FI20 3939 00587830 28.

 

Gofore-avustustili  GO FOR BETTER LIFE - kampanjamme tuli koulun tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi

                                  Tilinumeri: FI11 3939 0058 7829 96


Kolu Transport

Kokoamme varoja joukkoliikenteen kehittämiseksi Isengen kylään.

Tilinumero FI66 3939 0062 8090 58

Kummilapsi -tili

Kummi maksaa tilille kuukausittain sopimuksen mukaisen summan kummioppilaastaan. Kertyneitä varoja käytetään erillisen sopimuksen mukaan koko kouluyhteisön hyväksi.

                                   Tilinumero: FI44 3939 0061 4030 51

Rahankeräyslupa RA/2020/987

Selma-Tauno (S-Pankissa nimeksi ei mahtunut pitempi muoto, kyseessä Selma and Tauno Fund -tili)

                                   Tilinumero: FI26 3939 0060 7976 10

                                    Y-tunnus: 3119869-7

Selma ja Tauno Pietilän 70-v hääpäivänä perustama tili, jolta autetaan kylän koulusta jatkokouluun meneviä lukukausimaksujen ja ensimmäisen koulupuvun osalta. (vuosiluokat 6-8 tällä hetkellä Roma koulussa, vuosiluokka 5 aloittaa omassa koulussamme 8.1.2024)

Toiminta muuttuu Selma and Tauno Fund ry:ksi, Y-tunnus 3119869-7.

                 

NARVA HIGH                   Tilinumero: FI96 3939 0061 069696

 Vanhainkoti on vaihtunut uuden koulun rakentamistarpeeksi kylässä. Oppilaiden määrä on kolminkertaistunut sitten koulun alkamisen 2012. Tarkoituksemme on hakea valtionavustusta hankkeelle keväällä 2024. Hankkemme suojelija on ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari.

 Narva Market stipendi 

Tilinumero FI36 3939 0061 6117 45

 on muodostunut tippilaatikkoon torikäynneillä kertyneistä varoista. Varoja on tarkoitus jakaa koulun 4. luokan oppilaista parhaiten kouluopinnoissa menestyneille kannustukseksi jatkoon. 


Lisätietoja kaikista tileistä 24/7: 050 5012760/Isenge Club/Selma and Tauno Fund ry

Jaa tämä sivu