LINKKI VIIKKOTAPAAMISEEN TEAMS

Kopioi oheinen linkki ja sinun pitäisi sitten päästä mukaan pääosin keskiviikkoisin klo 19 alkavaan viikkotapaamiseemme Teamsissa:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc4MzNjZTYtZDJmZS00YjYyLWFmMzUtYThhNWNjZjAzMDNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0558905-a8c8-48e2-9f2e-6af6aad81e0a%22%2c%22Oid%22%3a%22cccb659b-bce6-4cf0-b532-607797decbdd%22%7d

Pidätämme oikeuden muutoksiin.