Kuvia kylästä/Photos from the village

Näistä kuvista selviää, mitä me olemme yhdessä Isengen kyläläisten kanssa saaneet aikaiseksi kylän kehittämiseksi. Tule

These photos should tell what we have succeeded in doing together with the people pf Isenge village in Zambia. Join this work with us!