JÄSENMÄÄRÄ ei kirjata, MUU MAAILMA 25

Emme enää julkaise jäsenluetteloa. (EU tietosuoja)

 

 Vaikeana taloudellisena aikana tulemme toimimaan niin, että vuoden 2021 alusta emme peri enää erillistä jäsenmaksua. Klubilaisistakin moni kuuluu yhdistyksiin, joihin on kiinteät jäsenmaksut, emmekä halua lisätä yksittäisten henkilöiden taloudellista rasitusta.

Siirrymme samaan käytäntöön kuin ulkomailla asuvat jäsenemme, jäsenmaksua ei peritä erikseen. Ulkomailla asuvat ovat löytäneet tästä huolimatta omia keinoja tukea toimintaamme.

 

 

 

 

ISENGE CLUBIN JÄSENLUETTELO

THE MEMBERS OF THE ISENGE CLUB

LES MEMBRES DE CLUB D´ISENGE

ISENGE CLUB MEDLEMMAR